Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Müdürü Doç. Dr. Hulusi ALP

SDÜ Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Müdürü Doç. Dr. Hulusi ALP oldu.

Engelliler Uygulama ve Araştırma  Merkezi Merkez Müdürü olarak, Merkez Yönetmeliği’nin 8’inci Maddesi uyarınca Üniversitemiz Spor Bilimleri Fakültesi, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hulusi ALP Rektörlüğümüzce asaleten görevlendirilmiştir.

Yayın Tarihi: 13/08/2020
Okunma Sayısı: 2297