24 Haziran 2018 Pazar

7. ENGELSİZ ÜNİVERSİTELER ÇALIŞTAYI BAŞARIYLA SONA ERDİ

11 Nisan 2013 Perşembe 19:58 tarihinde eklendi | 1750 defa okundu

 

       7. Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı,“Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi” ile “Engelsiz SDÜ Birimi” işbirliğinde 04-05 Nisan 2013 tarihlerinde Süleyman Demirel Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya 90 üniversite, Yükseköğretim Kurulu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü ve sivil toplum kuruluşlarından Eğitim-Öğretim Grubuna 37, Bilişim Teknolojileri Grubuna 27, Ulaşılabilirlik Grubuna 29, Teşkilatlanma Grubuna 25, Engelli Farkındalığı Grubuna 44 ve Sosyal Destek Grubuna 32 olmak üzere toplam 194 kişi katılmıştır. Ayrıca ortopedik ve görme engellilere destek vermek üzere yeteri kadar refakatçi öğrenciler görevlendirilmiş, açılış konuşmalarını ve konferansı büyük bir dinleyici kitlesi takip etmiştir. Böylece çalıştaya farklı üniversitelerden katılanların birbirleriyle tanışmalarına ve iletişim kurmalarına imkân sağlanmıştır.

       Çalıştayın ilk günü sabah, Türk Halk Müziği dinletisinin ardından yapılan Açılış Konuşmalarında Sayın Valimiz Memduh Oğuz, Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Aylin Çiftçi, Rektör Vekili Prof. Dr. M. Numan Tamer ve ENMER Müdürü ve Birim Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Yusuf Açıkel engelliliğin değişik boyutları üzerinde durmuşlardır. Öğleden sonra grup müzakereleri gerçekleştirilmiş, akşam ise Barida otelde konuklara Üniversite öğrencilerimizin icra ettiği müzik eşliğinde gala yemeği verilmiştir.

       Çalıştayın ikinci gününde YÖK Özürlü Öğrenciler Komisyon Üyesi Sayın Doç. Dr. Hakan Sarı, “Ülkemizde Yeni ve Çağdaş Özel Eğitim Politikaları Işığında Yeniden Yapılanma” konusunda bir konferans vermiştir. Bu bağlamda 2012 Eğitim-Öğretim Yılı Üniversitelerdeki Engelli Öğrenci sayılarının şöyle tespit edildiğini vurgulamıştır: Görme Engelliler: 2106, İşitme Engelliler: 626, Fiziksel Engelliler: 1793, Dil ve Konuşma Problemliler: 297, Dikkat Eksikliği (Hiperaktif): 252, Psikolojik Problemliler: 1056, Zihinsel Engelliler: 51, Öğrenme Güçlüğü: 217, Kronik Sağlık Sorunları: 847, Asperger veya Yüksek Fonksiyonlu Otistik Bireyler: 10, Geçici Yetersizlikleri Olanlar: 153, Diğer: 271. Öğleden sonra grup müzakerelerinin sunulmasında ilginç tespit ve öneriler tartışılmıştır. Çalıştayın sonuç bildirgesinin en kısa zamanda “Engelsiz SDÜ Birimi” ile “Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi”nin web sitelerine yerleştirilecek ve başta tüm katılımcı üniversite rektörlükleri olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlara iletilecek olan bazı öneriler şunlardır:

       Engelliler ile ilgili birimler ortak hareket etmeli. İnsanlığa yapılan her türden yatırım maddi ölçütlerle değerlendirilmemeli. Herkes için ulaşılabilirlik sağlanmalı ve engelli-engelsiz diye ayrım yapılmamalı. Ülke bazında farkındalığın oluşturulabilmesi için gerekli reklam ve bilgilendirme konusunda çalışmalar arttırılmalı. Hemen hemen her konuda yasal düzenlemeler olmasına rağmen bunların uygulamaya geçilmemesinin nedenleri araştırılmalı ve tıkanma noktaları belirlenip çözüme gidilmeli. Engelli öğrencilere potansiyelini kullanabilmesi ve geliştirebilmesi için refakatçı vermek yerine uygun ortamlar oluşturulmalı. Bu bağlamda farklı engel grupları arasında da yardımlaşma ve dayanışmanın sağlanabilmesi için engelli öğrenciler birbirine destek olarak bunu gerçekleştirebilmeli. Örneğin ortopedik engeli olan bir öğrenci, görme engelli arkadaşının sınıfını bulmasında yardımcı olmalı. Üniversiteye yeni başlayan engelli öğrencileri üniversitede okuyan engelli öğrencilerle buluşturmak için ‘akran danışmanlığı’ hizmeti verilmeli. Oryantasyon toplantılarıyla engelli öğrencilere akademik danışmanlık sağlanmalı. Engelli öğrencilerin topluma dahil olmasının önündeki en büyük engellerden biri “yardım anlayışı”dır. Yardım anlayışı yerine engelli bireylerin özgüvenlerini geliştirecek planlamalar yapılmalı. Engelli farkındalığına birey, aile ve toplum bazında bakılmalı. Bu bağlamda kamu kurumları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları işbirliği içinde üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmelidirler. Üniversitelerde konulacak “Farkındalık Dersi” sadece öğrencilere yönelik değil, akademik ve idari personele de verilmeli. Engellilerle ilgili ortak bir terminolojinin benimsenmesi ve kullanılması farkındalık sorununun aşılmasında büyük önem taşımaktadır. Engelliliğin ne olduğu topluma doğru bir biçimde anlatılmalı ve bireylerde zihniyet değişikliğinin meydana gelmesi sağlanmalı. Engellilere yönelik masal, hikaye kitapları, görsel materyaller oluşturulması desteklenmeli. Engelli çizgi film kahramanları meydana getirilerek toplumun engelli farkındalığı yükseltilmeli. Bu sürece üniversiteler destek olmalı. Engellilerle ilgili çalışma ve projelerde istismardan kaçınılmalı. Dolayısıyla hem engelliler istismar edilmemeli hem de engelliler engelliliklerini istismar etmemelidirler. Teknolojik ulaşılabilirliğin tüm üniversiteler için standardizasyonu sağlanmalı ve çıkarılan her kitabın e kitap formatında olması gerekmektedir. Basit ya da gelişmiş navigasyon sistemi oluşturulmalı. FATİH Projesi ile üniversite eğitim ve öğretiminin entegrasyonu önem arz etmektedir. Dolayısıyla kısaca engelliliğe multidisipliner çalışma ile bir bütün olarak bakılabilmeli ve yüksek öğretim içindeki ihtiyaçlar karşılanabilmelidir.

       2014 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesinin ev sahipliğini üstleneceği Çalıştayın başarılı geçtiği,toplumsal dinamikler içinde engelliliğin “ötekililik” olarak algılanmaması, kurumların engellilik politikalarını belirlerken “kaynaştırma ve birliktelik” kavramlarını öne çıkararak politikalar üretmesi gerektiği vurgulanmıştır.

       Bu vesile ile Çalıştayda bize yardımcı olan başta Sayın Valimiz Memduh Oğuz olmak üzere Isparta Belediye Başkanı Y. Ziya Günaydın, Rektörümüz Prof. Dr. Hasan İbicioğlu, Özürlü ve Yaşlı Hizmetler Genel Müdürü Dr. Aylin Çiftçi, YÖK Özürlü Öğrenciler Komisyon Üyesi Doç. Dr. Hakan Sarı, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. M. Numan Tamer, Prof. Dr.  Hüseyin Akyıldız, İş adamı Şevket Demirel, IYAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Şenol, Çalıştayın Onur ve Yürütme Kurulu Üyelerine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğüne, Özel Halk Otobüsleri Kooperatif Başkanlığına, Üniversitemizde ve diğer kurumlarda bize destek veren tüm kişi ve birimlere teşekkür ederiz. Bu çalıştayın başta engelli öğrencilerimiz olmak üzere tüm engelli ve ailelerine hayırlar getirmesini dileriz.

Engelsiz SDÜ Birimi ve Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Adına

Yrd. Doç. Dr. Yusuf AÇIKEL

Merkez Müdürü ve Birim Koordinatörü

HIZLI DOSYA İNDİR