24 Haziran 2018 Pazar

Etkinlikler

6404 defa okundu

Etkinlik (1)

Katılımcıların Biraraya Gelmesi

Üniversitemiz öğrencilerinin eğitime geç başlaması nedeniyle proje katılımcılarının hepsini bir araya getirip fotoğraf çekmek daha sonra olmuştur. Fakat bir kısmı ile Merkezimizde çalışan elemanlarla birlikte bir araya gelinmiş oldu. Proje ile ilgili planlar yapılıp beyin fırtınaları gerçekleştirildi.

Etkinlik (2)

(24.09.2012)

Bez Bebek Projesine Gönüllüler Daveti

Üniversitemiz Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi (ENMER) tarafından T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) desteği ile gerçekleştirilen “Bez Bebek Geri Geliyor” adlı ekolojik oyuncak projesi hayata geçiyor. 4.200 Euro hibe almaya hak kazanan projeye katkıda bulunmak isteyenler için 24/09/2012 tarihinde Üniversitemiz Web sayfasından çağrıda bulunulmuştur.

Etkinlik (3)

Katılımcı ve Yararlanıcılar Toplantısı

“Bez Bebek Geri Geliyor” adlı proje kapsamında üniversiteli gençlerimiz ile birlikte artık tarım, gıda, sağlık başta olmak üzere hemen hemen her alanda gelişen “ekolojik versiyon” uygulamasını “ekolojik oyuncak” olarak yeni ve yaratıcı bir sektörün oluşturulması planlanmıştır.

Bu kapsamda Merkez Müdürlüğümüzün görüşmesiyle "Ekolojik Oyuncak Atölyesi" oluşturulacak ve bu atölyede üniversiteli, liseli gençlerimiz ile engelli olan çocuk ve gençlerimiz hep birlikte atölye çalışmaları yapacaklar ve sağlığa zararlı olmayan, bağımlılık ve şiddet eğilimi gibi psikolojik sorunları tetiklemeyen tamamen doğal oyuncaklar üretilebileceklerdir. Buraya önemine binaen daha sonra çekilen fotoğraf yerleştirilmiştir.

http://enmer.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5314.jpg

Böylece üniversiteli – liseli gençlerimiz sosyal sorumluluk, gönüllülük, aktif vatandaşlık gibi konularda deneyim yaşamış olacaklar, engelli gençlerimiz de hobi & meslek olarak kendilerine bir uğraşı kazanacaklar, bunu yaparken de üniversiteli – liseli gençlerle birlikte yani toplumla entegre ve birlikte aktiviteler yaparak sosyalleşeceklerdir. Ayrıca tanıtıcı materyaller ile kamuoyu bilgilendirmesi yapılacak ve böylece“ekolojik oyuncak” ile ilgili olarak farkındalık sağlanacaktır. Akabinde de üretilen ürünlerle ilgili olarak açılacak sergi ile tanıtım yapılacaktır. Ve bu atölyenin sürdürülebilirliği için girişimde bulunulacak ve engelli gençlerimize iş alanı oluşturulacaktır.

“Bez Bebek Geri Geliyor” adlı projeye katılacak olan üniversiteli gençlerin bir kısmı Süleyman Demirel Üniversitesi’nde engelli dostu öğrenci kulübü olarak kurulmuş olan dört kulübün üyesidir. Dolayısı ile bu gençlerimizin proje yürütme, gençlik faaliyetleri gibi konularda destek sistemleri noktasında deneyim ve tecrübe yaşayacaklardır.

“Bez Bebek Geri Geliyor” adlı proje kapsamında projemize katılımcı olarak dahil olan üniversiteli – liseli ve engelli gençlerimiz toplumun dezavanajlı gençleridir. Ve projemize “dahil olma” ilkesi ile katılmışlardır. Daha açık bir tabirle projemize katılacak olan her katılımcı projenin her aşamasında aktif ve etkin olarak yer alacak olan gençlerimizdir. Bu anlamda başvuru esnasında projemizde yer alan katılımcılarımız şunlardır:

Proje Yasal Temsilcisi : YRD. DOÇ. DR. YUSUF AÇIKEL
Katılımcı : DİLEK BEKTAŞ
Katılımcı : İBRAHİM ÖCAL
Katılımcı : SÜLEYMAN KÜTÜK
Katılımcı : MERVE SARITOPRAK
Katılımcı : ÖZLEM GÜNER

İmkanı kısıtlı gençlerin dahil edilmesi ise projemize dahil olan üniversiteli gençlerimiz ekonomik ve sosyal yönden imkânları kısıtlı olan gençlerdir. Bu gençleri sosyal aktivitelere katılmaları, kendi toplumsal hizmet anlayışlarını geliştirmeleri için bu projeye dahil ettik. Ancak katılımcılardan Özlem GÜNER'in kendisine ve telefonlarına ulaşılamadığı, yapılan araştırmada eğitimini tamamladığı görülmüştür. Bunun yerine Sefa Nur ÇAKICI katılımcı olarak seçilmiştir.

Diğer katılımcı grubu olan engelli gençlerimiz ise projeye sosyalleşmeleri, hobi & uğraş kazanmaları ve toplumla uyum içinde yaşama becerilerine katkı sağlamak için dahil ettik. Projemize çeşitli engel gruplarına mensup bireyleri engel grubu ayrımı yapmaksızın dahil ettik.

Etkinlik(4)

Bez Bebek Geri Geliyor Projesi TRT Antalya Radyosunun Konuğu Oldu

http://enmer.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5399.jpg

Süleyman Demirel Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi (ENMER) tarafından sunulan ve T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından kabul edilerek hibe almaya hak kazanan “Bez Bebek Geri Geliyor” adlı ekolojik oyuncak projesinin tanıtım faaliyetleri devam ediyor.

Bu doğrultuda, Proje Koordinatörü İsmail Çevikbaş, ilk olarak TRT Antalya Radyosunda yayınlanan “Üniversiteden Bölgeye” isimli programa konuk oldu. Proje hakkında bilgi veren Çevikbaş, yürütülmekte olan ekolojik oyuncak projesinin yeni bir istihdam alanı oluşturacağını ve bu alanda işgücü ve girişimci boşluğunun olduğunu ifade etti.

Etkinlik (5)

(04.10.2012) Bez Bez Bebek Projesi Gönüllüler Toplantısı

Üniversitemiz Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi (ENMER) tarafından T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) desteği ile yürütülen “Bez Bebek Geri Geliyor” adlı projenin katılımcıları ve gönüllüler ile olan ilk toplantısı, öğrencilerimizin Üniversiteye geç katılmaları dolayısıyla Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi (ENMER) hizmet binasında 04.10.2012 tarihinde yapıldı. Toplantıda proje faaliyet programı, bütçe ve katılımcıların görev dağılımları ile diğer teknik detaylar görüşülerek karara bağlandı.

http://taslak.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5316.jpg

Toplantıda ilk olarak Merkez Müdürü Yrd. Doç. Dr. Yusuf Açıkel söz alarak gönüllü katılımcılara Üniversite ve Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından engelliler ile ilgili olarak yapılan çalışmalardan, sosyal sorumluluk ve gönüllülük gibi temel insani değerlerden ve Bez Bebek projesinin öneminden ve katılan gençlere Youthpass sertifikanın verileceğinden bahsetti.

Ardından Merkez idari personeli ve Proje Koordinatörü İsmail Çevikbaş söz alarak “Bez Bebek Geri Geliyor” adlı ekolojik oyuncak projesini tüm detayları ile katılımcı gençlerle paylaşarak, aktivitelerde gençlerin taleplerine göre yeniden düzenlemelerde bulunuldu. Çevikbaş, üniversitelerin salt bir eğitim kompleksi olmayıp gençlerin gelecekteki hayatlarını şekillendirdikleri sosyal ve kültürel bir multidisipliner çevre olduğunu vurgulayarak iyi bir yönetici, iyi bir çalışan, iyi bir vatandaş olabilmek için Bez Bebek Geri Geliyor gibi sosyal sorumluluk projelerinde yer almalarının kendilerine artı değer katacağını belirtti ve Youthpass sertifikasının öneminden bahsetti.

Proje kapsamında SDÜ’lü gönüllüler ile birlikte bez bebek atölye çalışmaları, engelli okulları, rehabilitasyon merkezleri ile huzur evi ve sivil toplum kuruluşları ziyaretleri ve doğa gezileri yapılacak.

Etkinlik(6)

(17.10.2012)

Bez Bebek Geri Geliyor Projesi TRT 1 Radyosunun Konuğu Oldu

http://enmer.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5400.jpg

Süleyman Demirel Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi (ENMER) tarafından hazırlanan ve T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından kabul edilerek hibe almaya hak kazanan “Bez Bebek Geri Geliyor” adlı ekolojik oyuncak projesinin tanıtım faaliyetleri devam ediyor.

Bu doğrultuda, Proje Koordinatörü İsmail Çevikbaş, TRT Ankara Radyosu (TRT Radyo 1) “Elmanın Yarısı” isimli programa konuk oldu. Proje hakkında bilgi veren Çevikbaş, yürütülmekte olan ekolojik oyuncak projesinin yeni bir istihdam alanı oluşturacağını ve bu alanda işgücü ve girişimci boşluğunun olduğunu ifade etti. Konuşmasında Üniversitemizde engellilere yönelik sunulan ürün ve hizmetler ile halen devam eden “Engelsiz Kampus Projesi”ne de değinen Çevikbaş, SDÜ’nün sosyal sorumluluk bilinci yüksek bir yönetim anlayışına sahip olduğunu vurguladı.

Etkinlik(7)

(08.11.2012)

Katılımcı ve Yararlanıcıların Isparta Kız Teknik ve Meslek Lisesi Ziyareti

Süleyman Demirel Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi (ENMER) tarafından yürütülen “Bez Bebek Geri Geliyor” isimli projenin faaliyetleri devam ediyor. Proje kapsamında ekolojik oyuncak atölyeleri kurulan okullar ziyaret ediliyor.

Merkez Müdürü Yrd. Doç. Dr. Yusuf Açıkel, Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Yrd. Doç. Dr. Gizem Saygılı, Proje Koordinatörü İsmail Çevikbaş ve bir grup gönüllü öğrenci, Isparta Kız Teknik ve Meslek Lisesi, Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi ile Isparta Özel Eğitim ve Mesleki Eğitim Merkezini ziyaret etti.

Merkez Müdürü Açıkel, bu ziyaretler ile projeye dahil olarak emek ve katkı veren engelli – engelsiz tüm öğrencilerin moral ve motivasyonlarının arttırılmasını ve gençler arasında hoşgörü ve dayanışma ortamının sağlanmasını teşvik etmeyi amaçladıklarını belirtti. Açıkel, kansorejen maddeli ve yurtdışından ithal edilen bebekler yerine yerli ve sağlığa uygun bebeklerin çocuklarımızla tanıştırılmasının da gerekli olduğunu sözlerine ekledi.

http://enmer.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5317.jpg

Etkinlik(8)

(08.11.2012)

Katılımcı ve Yararlanıcıların Isparta Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve İş Uygulama Merkezini Ziyareti

Üniversitemiz Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünün (ENMER) yürüttüğü “Bez Bebek Geri Geliyor” Projesi Kapsamında Merkez Müdürü Yrd. Doç. Dr. Yusuf Açıkel, proje koordinatörü İsmail Çevikbaş, proje katılımcıları ve gönüllü Üniversite öğrencileri Isparta Özel Eğitim Uygulam Merkezi ve İş Uygulama Merkezini ziyaret etti.

http://enmer.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5402.jpg

Öğrencilerin projeye verdikleri destek için motivasyon ve isteklerini arttırmak amacıyla öğrenciler için sosyal etkinlik düzenlenmiştir.

http://enmer.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5401.jpg

Etkinlik(9)

(08.11.2012)

Katılımcı ve Yararlanıcıların Isparta İlkokulu, Ortaokulu ve Mesleki Eğitim Merkezini Ziyareti

Üniversitemiz Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünün (ENMER) yürüttüğü “Bez Bebek Geri Geliyor” Projesi Kapsamında Merkez Müdürü Yrd. Doç. Dr. Yusuf Açıkel, proje koordinatörü İsmail Çevikbaş, proje katılımcıları ve gönüllü Üniversite öğrencileri Isparta İlkokulu,Ortaokulu ve Mesleki Eğitim Merkezi ziyaret etti.

http://enmer.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5403.jpg

Öğrencilerin projeye verdikleri destek için motivasyon ve isteklerini arttırmak amacıyla öğrenciler için sosyal etkinlik düzenlenmiştir.

http://enmer.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5404.jpg

Etkinlik(10)

(09.11.2012)

“BEZ BEBEK GERİ GELİYOR” Projesi Kapsamında Dernek Yöneticileri ile Toplantı

Üniversitemiz Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi (ENMER) ev sahipliğinde “Bez Bebek Geri Geliyor” Projesi Kapsamında Isparta’da kurulu bulunan engelli sivil toplum kuruluşları yöneticileri ile bir araya gelindi.

http://enmer.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5405.jpg

Isparta’da engelli camiasına yönelik geliştirilecek olan politika, plân, program ve projelerin engellilerin sorunlarına kalıcı çözüm önerileri getirebilmesi için engelli sivil toplum örgütlerinin tek bir şemsiye altında toplanması ve oluşturulacak olan bu çatı altında ortak projeler yürütülmesinde görüş birliğine varıldı. Üniversite olarak engelli camiası için lokomotif görevini üstlenmesi gerektiği ve koordinasyon misyonu ile engelsiz bir Isparta için çalışmalara ivedilikle başlanması gerektiği belirtildi.

İlgili taraflarca belirlenen kriterler doğrultusunda atılacak olan adımlar için mevzuat düzenlemelerinin taslak çalışmasını yapmak üzere ENMER Proje Koordinatörü İsmail Çevikbaş ve Ortopedik Engelliler Derneği Başkanı Ramazan Erdoğan ve uzun, orta ve kısa vadeli olmak üzere Stratejik Plan hazırlanmasında da Türkiye Beyazay Derneği temsilcisi Yaşar Akbay görevlendirildi.

Merkez Müdürü Açıkel; engelsiz bir Isparta için sivil toplum hareketine büyük bir ihtiyaç olduğunu ve kamuyu harekete geçirecek potansiyel gücün de yine sivil toplum örgütlerinin kendisi olduğunu belirterek Üniversite olarak engelliler ile ilgili her türlü çalışmada üstümüze düşen tüm görev ve sorumlulukları yerine getirmeye hazırız diyerek açık desteklerini ifade etti.

Etkinlik(11)

(15.11.2012)

Katılımcı ve Yararlanıcıların Özel Sosyal Hizmet, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

Üniversitemiz Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünün (ENMER) yürüttüğü “Bez Bebek Geri Geliyor” Projesi Kapsamında Merkez Müdürü Yrd. Doç. Dr. Yusuf Açıkel, proje koordinatörü İsmail Çevikbaş, proje katılımcıları Dilek Bektaş,İbrahim Önal, Süleyman Kütük ve gönüllü Üniversite öğrencileri Isparta “Özel Sosyal Hizmet Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ve Sosyal Hizmet Derneğini ziyaret etti.

http://enmer.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5319.jpg

Merkez Müdürü ve Proje Yasal Temsilcisi Açıkel, ziyaretin sebebi ile ilgili bilgiler verdi. Bu bağlamda; 'Bez Bebek Geri Geliyor' adlı ekolojik oyuncak projesinin, T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından hibe projesi kapsamında olduğu, Türkiye'de ekonomik sebeplerden dolayı yoğun ilgi gören Uzakdoğu kaynaklı oyuncakların kullanımına, oyuncaklardaki kanserojen maddeli içeriklere ve ekolojik oyuncak sektörüne dikkat çekmek istenildiği, şiddet içeren oyuncakların çocuklarda psikolojik sorunlara yol açtı.

http://enmer.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5321.jpg

Merkez olarak bu konuda farkındalık oluşturmayı hedefledikleri vurgulandı. Ayrıca engelli ve engelsiz tüm çocuklarla birlikte ekolojik oyuncak atölye çalışmaları ve grup etkinliklerine devam edildiği, Aralık ayında sergi ve stant aktiviteleri yapılacağı, 31 Aralık 2012 tarihinde sona erecek projenin başarılı olması halinde, İş - Kur'un desteği ile engelliler için gelir elde edilebilecek bir atölye kurulmasının planlandığı ifade edildi.

Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Bülent Öztaş, merkez ile ilgili ayrıntılı bilgi vererek, görme, işitme, konuşma, ortopedik, otistik, zihinsel engelli vb. türdeki çocuklara ve ailelerine rehabilitasyon hizmeti verildiğini, özellikle engelliliğin istismar edilmemesi gerektiğini, istismarı önlemek için el okuma tekniklerinin uygulamaya konulacağı duyumunu aldığını söyledi.

http://enmer.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5322.jpg

Merkez Müdürü Açıkel konuşmasının devamında; Bülent Bey’in görüşlerine aynen katıldığını söyleyerek, engelli ve engelli ailelerine kaliteli bir rehabilitasyon hizmeti verilerek toplumla sağlıklı bir şekilde bütünleşebilmeleri gerektiğini, Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Hasan İBİCİOĞLU’nun engelliliğe çok önem verdiğini, dolayısıyla üniversite olarak her türlü lokomotif görevine hazır olduklarını, bu bağlamda Psikoloji ve Özel Eğitim Bölümü açıldığını, ancak hoca bulmakta sıkıntı çekildiğini ifade etti.

Etkinlik(12)

(16.11.2012)

Katılımcı ve Yararlanıcıların Isparta Kız Teknik ve Meslek Lisesini Ziyareti

Üniversitemiz Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünün (ENMER) yürüttüğü “Bez Bebek Geri Geliyor” Projesi Kapsamında Merkez Müdürü Yrd. Doç. Dr. Yusuf Açıkel, proje koordinatörü İsmail Çevikbaş, proje katılımcıları ve gönüllü Üniversite öğrencileri Isparta Kız Teknik ve Meslek Lisesini ziyaret etti.

http://enmer.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5406.jpg

Süleyman Demirel Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi (ENMER) tarafından yürütülen “Bez Bebek Geri Geliyor” isimli projenin faaliyetleri devam ediyor ve anlamda proje kapsamında ekolojik oyuncak atölyeleri kurulan okullar ziyaret ediliyor.

http://enmer.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5408.jpg

Merkez Müdürü Açıkel, bu ziyaretler ile projeye dahil olarak emek ve katkı veren engelli – engelsiz tüm öğrencilerin moral ve motivasyonlarının arttırılmasını ve gençler arasında hoşgörü ve dayanışma ortamının sağlanmasını teşvik etmeyi amaçladıklarını belirtti. Açıkel, kansorejen maddeli ve yurtdışından ithal edilen bebekler yerine yerli ve sağlığa uygun bebeklerin çocuklarımızla tanıştırılmasının da gerekli olduğunu sözlerine ekledi.

http://enmer.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5407.jpg

Etkinlik(13)

(19.11.2012)

“BEZ BEBEK GERİ GELİYOR” Projesi Atölye Çalışmaları

Isparta Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve İş Uygulama Merkezi

http://taslak.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5409.jpg

Süleyman Demirel Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi (ENMER) T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından desteklenen “Bez Bebek Geri Geliyor” adlı proje kapsamında atölye çalışmaları devam ediyor. Merkez Müdürü ve Proje Yasal Temsilcisi Yrd. Doç. Dr. Yusuf AÇIKEL; Isparta Kız Teknik ve Meslek Lisesi, Isparta Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve İş Uygulama Merkezi ile Isparta İlkokulu, Ortaokulu ve Mesleki Eğitim Merkezi olmak üzere üç yerdeki atölye çalışmalarını yerinde inceledi. Bu bağlamda; engelli ve engelsiz çocuklarımızın idareci ve öğretmenlerinin gözetiminde bez bebek yaparak bir şeyler üretebilmenin oluşturduğu mutluluklarına ortak oldu.

Isparta Kız Teknik ve Meslek Lisesi

http://enmer.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5323.jpg

AÇIKEL, buralarda yaptığı kısa konuşmasında; 'Bez Bebek Geri Geliyor' adlı ekolojik oyuncak projesinin, T.C. Avrupa Birliğ iBakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından hibe projesi kapsamında olduğunu, Türkiye'de ekonomik sebeplerden dolayı yoğun ilgi gören Uzakdoğu kaynaklı oyuncakların kullanımına, oyuncaklardaki kanserojen maddeli içeriklere ve ekolojik oyuncak sektörüne dikkat çekmek istediklerini, şiddet içeren oyuncakların çocuklarda psikolojik sorunlara yol açtığını ve merkez olarak bu konuda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini, kansorejen maddeli ve yurtdışından ithal edilen bebekler yerine, yerli ve sağlığa uygun bebeklerin çocuklarımızla tanıştırılmasının gerekli olduğunu vurguladı.

http://enmer.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5324.jpg

Ayrıca projeye dahil olarak emek ve katkı veren engelli – engelsiz tüm öğrencilerin moral ve motivasyonlarının arttırılmasını ve gençler arasında hoşgörü ve dayanışma ortamının sağlanmasını teşvik etmeyi amaçladıklarını belirterek; engelli ve engelsiz tüm çocuklarla birlikte ekolojik oyuncak atölye çalışmaları ve grup etkinliklerine devam edildiğini, Aralık ayında sergi ve stant aktiviteleri yapılacağını, 31 Aralık 2012 tarihinde sona erecek projenin başarılı olması halinde, İş - Kur'un desteği ile engelliler için gelir elde edilebilecek bir atölye kurulmasının planlandığını sözlerine ekledi.

Etkinlik(14)

(20.11.2012)

Katılımcı ve Yararlanıcılar Toplantısı

ENMER tarafından düzenlenen "Bez Bebek Geri Geliyor Projesi" kapsamında ENMER toplantı salonunda katılımcı ve yararlanıcılarla projenin ilerleme durumu hakkında ara toplantı yapılmıştır.

http://enmer.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5411.jpg

http://enmer.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5410.jpg

Etkinlik(15)

(22.11.2012)

Katılımcı ve Yararlanıcıların Isparta Gülşen Önal Otistik Çocuklar Eğitim Merkezini Ziyareti

Üniversitemiz Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünün (ENMER) yürüttüğü “Bez Bebek Geri Geliyor” Projesi Kapsamında Merkez Müdürü Yrd. Doç. Dr. Yusuf Açıkel, proje koordinatörü İsmail Çevikbaş, proje katılımcıları ve gönüllü Üniversite öğrencileri Isparta Güleşn Önal Otistik Çocukları Eğitim Merkezi ziyaret etti.

http://enmer.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5412.jpg

Ziyarette ENMER tarafından düzenlenen "Bez Bebek Geri Geliyor Projesi" ENMER Müdürü Yrd. Doç. Dr. Yusuf Açıkel tarafından tanıtıldı. Projenin sonuncu hakkında tahmini yorumlarda bulunuldu.

http://enmer.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5413.jpg

Etkinlik(16)

(22.11.2012)

Katılımcı ve Yararlanıcıların Isparta Umuda Doğru Özel Eğitim Okulunu Ziyareti

Üniversitemiz Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünün (ENMER) yürüttüğü “Bez Bebek Geri Geliyor” Projesi Kapsamında Merkez Müdürü Yrd. Doç. Dr. Yusuf Açıkel, proje koordinatörü İsmail Çevikbaş, proje katılımcıları ve gönüllü Üniversite öğrencileri Isparta Umuda Doğru Özel Eğitim Okulunu ziyaret etti.

http://enmer.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5414.jpg

"Bez Bebek Geri Geliyor Projesi" Eğitim okuluna ve öğretmenlerine tanıtmak maksadıyla ziyaret edilmiştir. Eğitim Merkezi müdürüne hediye ve ikramlarda bulunulmuştur.

http://enmer.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5415.jpg

Etkinlik(17)

(30.11.2012)

Bez Bebek Geri Geliyor Projesi ENMER Yönetim Kurulu Toplantısında

Bez Bebek Geri Geliyor Projesi ENMER Yönetim Kurulu toplantısında ele alındı. Projenin ilerlemesi hakkında düşünceler dile getirildi.

http://enmer.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5432.jpg

http://enmer.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5433.jpg

Etkinlik(18)

(05.12.2012)

Proje Katılımcı ve Yararlanıcıları, SDÜ Engelli Kulüp Yöneticileri İle Bir Arada

ENMER öncülüğünde SDÜ ve Isparta'da yer alan Engelli Kulüp yöncetileriyle tanışma toplantısı düzenlenmiştir.

http://enmer.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5416.jpg

http://enmer.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5417.jpg

Etkinlik(19)

(05.12.2012)

Katılımcı ve Yararlanıcıların Yahya Kemal İlköğretim Okulu Görme ve İşitme Engelli Sınıflarını Ziyareti

Üniversitemiz Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünün (ENMER) yürüttüğü “Bez Bebek Geri Geliyor” Projesi Kapsamında Merkez Müdürü Yrd. Doç. Dr. Yusuf Açıkel, proje koordinatörü İsmail Çevikbaş, proje katılımcıları ve gönüllü Üniversite öğrencileri Yahya Kemal İlköğretim Okulu Görme ve İşitme Engelli Sınıfı'nı ziyaret etti.

http://enmer.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5647.jpg

http://enmer.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5648.jpg

Etkinlik(20)

(07.12.2012)

Katılımcı ve Yararlanıcıların Isparta Huzurevini Ziyareti

Üniversitemiz Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünün (ENMER) yürüttüğü “Bez Bebek Geri Geliyor” Projesi Kapsamında Merkez Müdürü Yrd. Doç. Dr. Yusuf Açıkel, proje koordinatörü İsmail Çevikbaş, proje katılımcıları ve gönüllü Üniversite öğrencileri Isparta Huzur Evini ziyaret etti.

http://enmer.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5419.jpg

ENMER'in yürütmekte olduğu projeler tanıtılarak Huzur Evinde barınanlarla ilgilenildi.

http://enmer.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5418.jpg

Etkinlik(21)

(07.12.2012)

Atölye Ziyaretleri

Isparta Özel Eğitim Uygulama Merkezi ve İş Uygulama Merkezi

http://enmer.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5420.jpg

http://enmer.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5421.jpg

Isparta İlkokulu, Ortaokulu ve Mesleki Eğitim Merkezi

http://enmer.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5422.jpg

http://enmer.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5423.jpg

Etkinlik(22)

(07.12.2012)

Sergi Hazırlık Toplantısı 1

Etkinlik(23)

(08.12.2012)

Sergi Hazırlık Toplantısı 2

ENMER tarafından yürütülen "Bez Bebek Geri Geliyor" projesinin ürünü olan Bez Bebeklerin sergisi için düzenlemeler ve hazırlıklar yapılmıştır.

http://enmer.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5426.jpg

Etkinlik(24)

(09.12.2012)

Katılımcı ve Yararlanıcıların Isparta Müzesini Ziyareti

Müze Gezisi Öncesi Katılımcı ve Yararlanıcı Toplantısı

http://enmer.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5429.jpg

Etkinlik(25)

(09.12.2012)

Müze Gezisi

http://enmer.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5427.jpg

http://enmer.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5428.jpg

Etkinlik(26)

(09.12.2012)

Katılımcı ve Yararlanıcıların Isparta Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezini Ziyareti

Üniversitemiz Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğünün (ENMER) yürüttüğü “Bez Bebek Geri Geliyor” Projesi Kapsamında Merkez Müdürü Yrd. Doç. Dr. Yusuf Açıkel, proje koordinatörü İsmail Çevikbaş, proje katılımcıları ve gönüllü Üniversite öğrencileri Isparta Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezini ziyaret etti.

http://enmer.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5431.jpg

Ziyaret esnasında ENMER Projeleri tanıtılarak Isparta Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezinde sosyal etkinlik kapsamında eğlence düzenlenmiştir.

http://enmer.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5430.jpg

Etkinlik(27)

(11.12.2012)

Rektör Yardımcılarının Lokman AYVA ve Ekibini Kabulü

ENMER tarafından düzenlenen "Bez Bebek Sergisi" için davet ediilen Lokman AYVA sergi açılışı öncesi SDÜ Rektör Yardımcıları tarafından kabul edildi.

http://enmer.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5475.jpg

Etkinlik (28)

(11.12.2012)

Bez BEbek Geri Geliyor Sergi Açılışı

ENMER tarafından düzenlenen "Bez Bebek Geri Geliyor" projesi neticesinde elde edilen ürünler sergi açılışı ile halka açılmıştır. ENMER Sergi salonunda bulunan Bez Bebekler 1 Ocak 2013'e kadar Isparta halkı tarafından ziyaret edilmeyi beklemektedir.

http://enmer.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5476.jpg

http://enmer.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5477.jpg

Etkinlik (29)

(15.12.2012)

Katılımcı ve Yaralanıcıların Ara Değerlendirme Toplantısı

"Bez Bebek Geri Geliyor" projesi sergi açılışının ardından sergide emeği geçenler için eğlence düzenlenmiştir. Aynı zamanda proje değerlendirme toplantısı ile ilgli kararlarda alınmıştır.

http://enmer.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5478.jpg

Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, Bez Bebek Geri Geliyor projesi kapsamında projeye katılan ve destek veren yaralanıcılara SDÜ Konuk Evinde bir yemek düzenledi. Yemekte bir araya gelen katılımcılara sosyal girişimcilik üzerine Yard. Doç. Dr. Yusuf AÇIKEL tarafından kısa bir sunum yapıldı, gönüllü olarak katılmış oldukları sosyal projelerinin kişisel ve sosyal gelişimleri için pozitif katkı sağladığı vurgunlandı.

http://enmer.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5479.jpg

Etkinlik(30)

(17.12.2012)

Isparta IYAŞ AVM Stand Etkinlikleri

http://enmer.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5643.jpg

Bez Bebek Geri Geliyor projesi bilgilendirme çalışmaları hızla devam ediyor. Yapılan sergi, konferans ve sosyal içerikli etkinliklerin ardından stant aktiviteleri ile yerel kamuoyuna dağıtılan projeler ile proje hakkında bilgi verilip, oyuncak alırken nelere dikkat etmeleri gerektiği hususlarında bilgilendirme çalışmalarında bulunuldu.

http://enmer.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5644.jpg

Etkinlik(31)

(19.12.2012)

Isparta Kutlu Bey MahallesiStand Etkinlikleri

http://enmer.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5550.jpg

Bez Bebek Geri Geliyor projesi bilgilendirme çalışmaları hızla devam ediyor. Yapılan sergi, konferans ve sosyal içerikli etkinliklerin ardından stant aktiviteleri ile yerel kamuoyuna dağıtılan projeler ile proje hakkında bilgi verilip, oyuncak alırken nelere dikkat etmeleri gerektiği hususlarında bilgilendirme çalışmalarında bulunuldu.

http://enmer.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5551.jpg

Etkinlik(32)

(20.12.2012)

Katılımcı ve Yararlanıcıların Öncü İletişim Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini Ziyareti

http://enmer.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5548.jpg

Bez Bebek Geri Geliyor projesi kapsamında proje ekibi ve gönüllüler Önce İletişim Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti. Ziyaret sırasında proje hakkında bilgiler verildi, ardından'da ikili iş birliğine dönük proje fikirlerine dönük görüş alış verişlerinde bulunuldu.

http://enmer.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5547.jpg

Etkinlik(33)

(20.12.2012)

Katılımcı ve Yararlanıcılar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürü Yakup KÜTÜK'ü Makamında Ziyaret Etti

http://enmer.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5549.jpg

Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne yapılan ziyarette İl Müdürü Yakup KÜTÜK makamında ziyaret edildi. Bez Bebek projesi hakkında bilgilendirilmede bulunuldukdan sonra müdürlüğün engellilere yönelik yapmış oldukları çalışmalar hakkında bilgiler alındı. Ardından da ikili işbirliğine yönelik iyi niyet temennilerinde bulunuldu.

Etkinlik(34)

(21.12.2012)

Isparta SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Stand Etkinlikleri

http://enmer.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5645.jpg

Bez Bebek Geri Geliyor projesi bilgilendirme çalışmaları hızla devam ediyor. Yapılan sergi, konferans ve sosyal içerikli etkinliklerin ardından stant aktiviteleri ile yerel kamuoyuna dağıtılan projeler ile proje hakkında bilgi verilip, oyuncak alırken nelere dikkat etmeleri gerektiği hususlarında bilgilendirme çalışmalarında bulunuldu.

http://enmer.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5646.jpg

Etkinlik(35)

(26.12.2012)

“Bez Bebek Geri Geliyor” Projesi Değerlendirme Toplantısı ve "Engellilerin İstihdam Sorunları ve Çözüm Yolları" Konferansı

Süleyman Demirel Üniversitesi Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi (ENMER) tarafından hazırlanan ve T.C. Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından kabul edilerek hibe almaya hak kazanan “Bez Bebek Geri Geliyor” adlı ekolojik oyuncak projesinin değerlendirme toplantısı yapıldı. Hafız İbrahim Demiralay Amfisinde gerçekleştirilen toplantıya, Isparta Vali Yardımcısı Dr. Kadri Canan, Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Akyıldız, engellilik konusunda faaliyet gösteren sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, merkez çalışanları, akademisyenler ve bez bebek atölye çalışmalarına katkıda bulunan meslek liselerinin öğrencileri katıldı.

http://enmer.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5757.jpghttp://enmer.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5758.jpg

ENMER çalışanları Nurgül Okutan ile Kerim Dinç tarafından sunulan müzik dinletisiyle başlayan toplantının açılış konuşmasını ENMER Müdürü Yrd. Doç. Dr. Yusuf Açıkel yaptı. Merkez hakkında bilgi veren Açıkel, Türkiye'de ekonomik nedenlerden dolayı yoğun ilgi gören Uzakdoğu kaynaklı oyuncakların kullanımına, oyuncaklardaki kanserojen içeriklere ve ekolojik oyuncak sektörüne dikkat çekmek istediklerini belirterek şiddet içeren oyuncakların çocuklarda psikolojik sorunlara yol açtığını; merkez olarak bu konuda farkındalık oluşturmayı, gençlerin özverili çalışmaları ve sorumluluk sahibi olmalarına yardımcı olmayı hedeflediklerini söyledi. Açıkel, ENMER’in faaliyetleri ve Üniversitenin engelliler için yaşanabilir bir yer olmasına yönelik yürütülen çalışmalardan bahsetti.

http://enmer.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5759.jpg

Konuşmasına “Toplumumuzun %13’ünü teşkil eden engellilere yönelik düzenlenen programa hoş geldiniz” diyerek başlayan BAKA Genel Sekreteri Tuncay Engin de, toplumsal duyarlılığın önemli olduğunu ve bu konuda bencil davranılmaması gerektiğini vurguladı. SDÜ’nün Isparta’ya hem sosyal hem de ekonomik katkıları bulunduğunu belirten Engin, her işin kanuni gerekçelerin ötesinde insani değerlerle yapılması gerektiğini de sözlerine ekleyerek BAKA bünyesinde yürütülen faaliyetler hakkında bilgi verdi.

http://enmer.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5760.jpg

Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Akyıldız da, engellilik konusunda, kişilerin kendi niyeti veya davranışları hakkında kendi ahlaki değerlerini temel alarak yaptıklarını ve yapacaklarını dengeleyebildiği kişilik özelliği olan vicdanın önemine değindi. İnsanların dil, din ve ırk ayrımı yapılmadan değerlendirilmesi gerektiğini de sözlerine ekleyen Akyıldız, engellilerin toplumun bir parçası olduğunu belirterek onların içinde yaşadığı dünyaya uyumlu bireyler hale getirilmesinin topluma sosyal, ekonomik ve psikolojik açıdan pozitif dönüşümleri olacağını ifade etti.

http://enmer.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5761.jpg

“Engellilik göz ardı edilemez, engellileri yaşamdan soyutlayamayız” diyen Isparta Vali Yardımcısı Dr. Kadri Canan, Isparta’yı engelliler için yaşanabilir bir kent haline getirmeyi amaçlayan her türlü çalışmayı desteklemeye hazır olduklarını kaydetti.

http://enmer.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5762.jpg

Konuşmaların ardından toplantı kapsamında düzenlenen “Engellilerin İstihdam Sorunları ve Çözüm Yolları” konulu konferansa geçildi. Konuşmasını yapmak üzere kürsüye gelen İş- Kur İl Müdürü Hüseyin Ergin, istihdam sorununu çözmeye yönelik yapılan kanunların, insanların mutluluğunu artırmaya yönelik çalışmalar olduğunu söyledi. Türkiye’de %8 olan işsizlik oranını düşürmeye yönelik projeler üretildiğini belirten Ergin, öğrencilere “Amacınız sadece diploma almak olmasın. Diplomanın yanında donanımlarınızı artırın, kendinizi geliştirerek istihdamınızı kolaylaştırın” mesajını verdi.

http://enmer.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5763.jpg

Konferans sonunda, atölye çalışmalarına destek veren gönüllü öğrencilere “Youthpass Sertifikası” ve ENMER tarafından hazırlanan katılım sertifikası verildi.

http://enmer.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5764.jpg

Etkinlik(36)

Katılımcı ve Yararlanıcıların Proje Bitiş Toplantısı

"Bez Bebek Geri Geliyor" proje bitişinin ardından projede emeği geçenler için eğlence düzenlenmiştir. Aynı zamanda proje değerlendirme yapılmıştır.

http://taslak.sdu.edu.tr/assets/uploads/sites/80/other/5765.jpg

Engelliler Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü, Bez Bebek Geri Geliyor projesi kapsamında projeye katılan ve destek veren yaralanıcılara SDÜ Konuk Evinde bir yemek düzenledi. Yemekte bir araya gelen katılımcılara sosyal girişimcilik üzerine Yard. Doç. Dr. Yusuf AÇIKEL tarafından kısa bir sunum yapıldı, gönüllü olarak katılmış oldukları sosyal projelerinin kişisel ve sosyal gelişimleri için pozitif katkı sağladığı vurgunlandı.

 

HIZLI DOSYA İNDİR